Fire Alarm System

Fire Alarm System

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่ประกอบด้วยแผงควบคุม อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น มีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนผู้อาศัยในอาคารให้ทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการดับเพลิง การขนย้ายทรัพย์สิน และหนีไฟตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุเพลิงไหม้ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าของกิจการ หรือ พนักงาน ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถยับยั้งได้ทันท่วงที

ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในด้านออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย อ้างอิงมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งทางบริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าและอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายใต้แบรนด์ HOCHIKI, NOTIFIER และ OSID

Fire Alarm System

4 รายการ
Hochiki Corporation เป็นผู้นำด้านระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2461 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุ สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
NOTIFIER เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็นแบรนด์สินค้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) ที่ได้รับมาตรฐานสากล (UL/FM) ซึ่งมีทั้งตู้ควบคุมที่แจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional Panels) และตู้ควบคุมชนิดระบุตำแหน่งได้ (Addressable Panels) ซึ่งมีพร้อมสำหรับการใช้งานทุกประเภท
OSID เป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการตรวจจับควัน ในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถตรวจจับและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
คืออุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูง ที่สามารถตรวจจับควันได้ก่อนล่วงหน้า โดยเวสด้าจะสามารถตรวจจับควันได้ตั้งแต่ระยะที่เรายังมองไม่เห็นควันได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเพลิงไหม้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์