OSID

 

Open Area Smoke Imaging Detection (OSID)

OSID เป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการตรวจจับควัน ในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถตรวจจับและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

OSID ทำงานโดยใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน (Algorithm) เพื่อเปรียบเทียบความแรงและสัญญาณแสงระหว่าง อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต จากอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ตรวจจับ OSID ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือปัญหาที่อุปกรณ์ตรวจจับได้ ช่วยลดต้นทุนในการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์