OSID Beam Detector

OSID Beam DetectorOpen-area Smoke Imaging Detection (OSID) เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจจับควันในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถตรวจจับและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

OSID ทำงานโดยใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน (Algorithm) เพื่อเปรียบเทียบความแรงและสัญญาณแสงระหว่าง อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต จากอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ตรวจจับ OSID ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือปัญหาที่อุปกรณ์ตรวจจับได้ ช่วยลดต้นทุนในการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับติดตั้ง

  • สถานที่พักอาศัย / สถานที่ชุมนุม เช่น อพาร์ทเม้น, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา, ศูนย์ประชุมแห่งชาติ, โรงหนัง, โรงละคร และออฟฟิศสำนักงาน

  • สนามบิน

  • สถานีรถไฟ

  • โกดังสินค้า หรือไลน์ผลิตสินค้า


Create a website for free Online Stores