• Home

  • Activity

  • กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย" เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง

กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย" เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง

  • Home

  • Activity

  • กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย" เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง

กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย" เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย” ภายใต้ Motto "Safe Const. Safe Life" โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ภายในงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงแรงงานCreate a website for free Online Stores