วันที่ 28 มกราคม 2565 บริษัท นิมเบิลฯ เข้าร่วมสัมมนา “การสร้างทีม Safety ( Safety in my heart )”

วันที่ 28 มกราคม 2565 บริษัท นิมเบิลฯ เข้าร่วมสัมมนา “การสร้างทีม Safety ( Safety in my heart )”

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนา "การสร้างทีม Safety ( Safety in my heart )” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์