• หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายภัตตาหาร และเครื่องสังฆทาน และพระสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน และในช่วงกลางวันพนักงานร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกันภายในบริษัท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์