• หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

          ในวันที่ 29 มกราคม 2563 บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทางบริษัทได้มอบชุดฝึกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และชุดฝึกการเชื่อมต่อหลักดินด้วยความร้อน (Exothermic Welding Learning Set) เพื่อเป็นประโยชน์กับทางนักศึกษาที่จะต้องสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวในอนาคต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์