นายไพโรจน์ กันทะนัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายไพโรจน์ กันทะนัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายไพโรจน์ กันทะนัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และทีมงานได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมมอบชุดฝึกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และชุดฝึกการเชื่อมต่อหลักดินด้วยความร้อน เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึงนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวในอนาคต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์