Activity

Activity

25 Items
สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยองร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยเขตภาคตะวันออก จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก
เครือข่าย จป.จิตอาสา ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สังคม วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านหว้า
กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34
Create a website for free Online Stores