• Home

  • Activity

  • ภาพบรรยากาศงาน "วันเด็กปลอดภัย ครั้งที่ 14" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ภาพบรรยากาศงาน "วันเด็กปลอดภัย ครั้งที่ 14" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

  • Home

  • Activity

  • ภาพบรรยากาศงาน "วันเด็กปลอดภัย ครั้งที่ 14" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ภาพบรรยากาศงาน "วันเด็กปลอดภัย ครั้งที่ 14" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ภาพบรรยากาศงาน "วันเด็กปลอดภัย ครั้งที่ 14" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยองร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยเขตภาคตะวันออก จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยบริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยนำโดนัทจำนวน 500 ชิ้น ร่วมแจกจ่ายให้แก่เด็กๆภายในงาน


Create a website for free Online Stores