วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ครบรอบ 37 ปี

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ครบรอบ 37 ปี

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ครบรอบ 37 ปี 

เครือข่าย จป.จิตอาสา ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สังคม

วันนศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565

ณ วัดบ้านหว้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์