• หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ร่วมกับ สมาคม ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ร่วมกับ สมาคม ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ร่วมกับ สมาคม ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ร่วมกับ สมาคม ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ร่วมกับ สมาคม ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง และผู้ให้การสนับสนุน บ.อนุสรณ์ เบสเซฟ จก. ,บ.บี.บี.เร้นท์ทัลจก. ,บ.แอนตี้ไฟร์อินดัสตรีจก. ,บ.อินสเปคเตอร์คอนซัลแตนท์พลัสจก. ,บ.นิมเบิลซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจก. ,บ.ไทยซิมิสึ จก. จัดโครงการ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 รุ่นพิเศษ " รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 "หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 3 ฉบับ ปี 2564 เรื่อง นั่งร้านและค้ำยัน งานก่อสร้างและการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน" ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยองสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์