• หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาหลักสูตร " การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาหลักสูตร " การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาหลักสูตร " การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาหลักสูตร " การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาหลักสูตร " การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง " ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ.โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ภายในงาน และ มีการจัดบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์